TCBS: Đăng ký danh sach Ban Lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật: Thứ ba, 13/02/2018
Ngày 09/02/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương, trong đó đăng ký bổ sung Danh sách Ban Lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký, cụ thể:
-     Ông Nhâm Hà Hải              chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
-     Ông Trần Nhật Nam             chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC