ROSE: Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ năm, 08/02/2018
Ngày 08/02/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 54/GCNTVLK-3 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia:
 1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia
 2. Tên viết tắt: ROSE
3. Số hiệu thành viên: 049
4. Trụ sở chính: số 15 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh
5. Người đại diện theo pháp luật: bà Trần Mỹ Phân – Tổng Giám đốc
6. Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)
 7. Điện thoại:   028.38247949                     Fax:   028.38247950
8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK - GPHĐLK ngày 29/12/2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
  Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 08/02/2018. Thông tin chi tiết:
1. Người đại diện theo pháp luật: bà Phạm Thị Nhật Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Giấp phép điều chỉnh Giấp phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 12/GPĐC-UBCK ngày 30/01/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC