SSV: Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ ba, 09/01/2018
Ngày  08/01/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 145/GCNTVLK-3 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán SHINHAN Việt Nam: 
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán SHINHAN Việt Nam
 2. Tên viết tắt: SSV
 3. Số hiệu thành viên: 081
 4. Trụ sở chính: Phòng 2201, Lầu 22, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 5. Người đại diện theo pháp luật: ông KWON HYUK JUN - Tổng Giám đốc
 6. Vốn điều lệ: 146.000.000.000 (Một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng)
 7. Điện thoại: 028. 62998000   Fax: 028. 62994232
 8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-UBCK ngày 04/02/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 08/01/2018, thông tin chi tiết :
1. Vốn điều lệ: 812.600.000.000 (Tám trăm mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng)
 2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 62/GPĐC-UBCK ngày 27/12/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC