PNS: Thay đổi Tổng Giám đốc
Cập nhật: Thứ sáu, 05/01/2018
Ngày 03/01/2018 Phòng Lưu ký Chứng khoán và Quản lý thành viên nhận được công văn của PNS về việc:
Thay đổi Tổng Giám đốc: Ông Lữ Bỉnh Huy - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (thay cho bà: Nguyễn Thị Thúy Liên (Tổng Giám đốc cũ)
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC