FEN: Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2017
Ngày  13/11/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 66/GCNTVLK-3 cho Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh:
1. Tên thành viên lưu ký: Ngân hàng SinoPac – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Tên viết tắt: FEN
 3. Số hiệu thành viên: 406
 4. Trụ sở chính: Tòa nhà trung tâm văn phòng Sài Gòn Riverside, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận I, thành phố Hồ Chí Minh
 5. Người đại diện theo pháp luật: Ông LIU YUAN CHUN (Jeffrey Liu) - Tổng Giám đốc
 6. Vốn điều lệ: 25.951.077 USD ( Hai mươi lăm triệu chín trăm năm mươi mốt nghìn không trăm bảy mươi bảy đô- la Mỹ)
 7. Điện thoại: 08.38220560     Fax: 08.38275307
 8. Giấy phép hoạt động lưu ký chứng khoán số 21/UBCK-GCN ngày 27/07/2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 13/11/2017, thông tin chi tiết :
1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Yang Chen Ye  - Tổng Giám đốc
2. Vốn điều lệ: 65.951.077 USD ( Sáu mươi lăm triệu chín trăm năm mươi mốt nghìn không trăm bảy mươi bảy đô-la Mỹ)
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC