VGSC: Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ hai, 31/07/2017
Ngày 28/7/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 147/GCNTVLK-2 cho Công ty cổ phần chứng khoán Toàn Cầu, cụ thể:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
2. Tên viết tắt: VGSC
3. Số hiệu thành viên: 088
4. Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 1 Hoàng Đạo Thúy (Lô C1 khu đô thị mới Trung Hòa, Nhân Chính), quận Thanh Xuân, Hà Nội
5. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Ánh – Chủ tịch HĐQT
6. Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
7. Điện thoại:  043.377.6699               Fax: 043.222.3070
8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 83/UBCK-GP ngày 16/01/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 28/07/2017. Thông tin chi tiết:
1. Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 29/GPĐC-UBCK ngày 19/07/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC