SJCS: Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ sáu, 16/06/2017
Ngày 16/06/017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 98/GCNTVLK-2 cho Công ty cổ phần Chứng khoán SJC như sau:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán SJC
2. Tên viết tắt: SJCS
3. Số hiệu thành viên: 099
4. Trụ sở chính: 233 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
5. Người đại diện theo pháp luật: Huỳnh Thị Bích Ngân - Chủ tịch Hội đồng quản trị
6. Vốn điều lệ: 53.000.000.000 đồng (Năm mươi ba tỷ đồng).
7. Điện thoại: (08) 39119999              - Fax: (08) 39118888
8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 97/UBCK-GP ngày 04/09/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
Đã  đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 16/06/2017, thông tin chi tiết:
1. Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 23/GPĐC-UBCK ngày 14/06/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC