VGSC: Quyết định khiển trách đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
Cập nhật: Thứ tư, 18/01/2017
Ngày 18/01/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 05/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu do vi phạm thời hạn nộp phí lưu ký, phí chuyển khoản chứng khoán tháng 11 và 12/2016. (Quyết định đính kèm).
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC