VGSC: Quyết định khiển trách đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
Cập nhật: Thứ sáu, 18/12/2015
Ngày 17/12/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 210/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu do vi phạm quy định về nộp phí lưu ký, phí chuyển khoản tại Quy chế Thành viên của VSD. (Quyết định đính kèm).
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC