VGSC:Đăng ký bổ sung Danh sách Ban lãnh đạo phụ trách hoạt động lưu ký
Cập nhật: Thứ năm, 05/12/2013

Ngày 03/12/2013, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận được công văn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VGSC) về việc đăng ký bổ sung ông Châu Vinh Quang - Tổng giám đốc là thành viên Ban Tổng giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký.  

TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC