VGSC:Thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc
Cập nhật: Thứ sáu, 29/11/2013

Ngày 27/11/2013, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu (VGSC) thông báo thay đổi thành viên Ban Tổng Giám đốc cụ thể:

Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Châu Quang Vinh và miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Thế Nhiên kể từ ngày 08/11/2013.

TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC