VGSC: Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ tư, 09/01/2019
Ngày 08/01/2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 147/GCNTVLK-4 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu như sau:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu
2. Tên viết tắt: VGSC
3. Số hiệu thành viên: 088
4. Trụ sở chính: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, khu đô thị mới N2, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thế Minh – Tổng Giám Đốc
6. Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
  7. Điện thoại:   024.33776699                     Fax:   024.32223070
8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 83/UBCK - GP ngày 16/01/2008 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
 Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 08/01/2019. Thông tin chi tiết:
1. Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Đăng Trường – Tổng Giám Đốc
2. Giấp phép điều chỉnh Giấp phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 108/GPĐC-UBCK ngày 27/12/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC