CVS: Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký
Cập nhật: Thứ sáu, 02/11/2018
Ngày 02/11/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 158/GCNTVLK cho Công ty cổ phần Chứng khoán CV như sau:
1. Tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán CV
2. Trụ sở chính: Tầng 11, Trung tâm thương mại DAEHA, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
3. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Kim Hậu - Tổng Giám đốc
4. Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)
5. Điện thoại: 024. 33770099     
6. Fax: 024. 32000247     
7. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 105/UBCK -GP ngày 25/03/2009, Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 49/GPĐC-UBCK ngày 12/10/2017 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp.
Đã đăng ký làm Thành viên lưu ký kể từ ngày 02/11/2018. Thông tin chi tiết về thành viên:
 1. Tên viết tắt     : CVS
 2. Số hiệu Thành viên: 109  
 3. Số hiệu tài khoản lưu ký: 012.109
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC