MAS: Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ tư, 10/10/2018
 Ngày 09/10/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số: 82/GCNTVLK-7 cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)như sau:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)
2. Tên viết tắt: MAS
3. Số hiệu thành viên: 077
4. Trụ sở chính: 91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Người đại diện theo pháp luật: Ông Kang Moon Kyung – Tổng Giám đốc
6. Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ đồng)
7. Điện thoại:  08.39102222            Fax: 08.39107222
8.Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 121/GP-UBCK ngày 08/01/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.  
Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 09/10/2018. Thông tin chi tiết:
1. Vốn điều lệ: 4.300.000.000.000 đồng (Bốn nghìn ba trăm tỷ đồng)
2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 75/GPĐC-UBCK ngày 10/9/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC