HVS: Thu hồi GCN Thành viên lưu ký đối với Công ty CP Chứng khoán HVS Việt Nam
Cập nhật: Thứ năm, 06/09/2018
     Ngày 05/9/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có công văn số 12639/VSD-LK về việc thu hồi GCN Thành viên lưu ký đối với CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam như sau:
- VSD ngừng cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán bù  trừ đối với Quý Công ty kể từ ngày 06/9/2018 để thực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận thành viên lưu ký do Quý Công ty bị rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
CTCP Chứng khoán HVS Việt Nam cần thực hiện:
- Hoàn tất việc chuyển khoản tất toán toàn bộ tài khoản khách hàng của Quý Công ty sang thành viên lưu ký khác;
- Đối chiếu công nợ và thực hiện các nghĩa vụ tài chính với VSD (nếu có). 
+ Về việc xử lý tài khoản khách hàng đề nghị Quý Công ty:
+ Xác định thời hạn chuyển khoản tất toán theo yêu cầu khách hàng (tối đa 60 ngày kể từ ngày 06/9/2018);
- Sau khi hết thời hạn chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng, Quý Công ty có văn bản  đề nghị chốt số dư chứng khoán và  quyền sở hữu của khách hàng (nếu có) gửi VSD để tiếp tục thực hiện chuyển khoản tất toán tài khoản khách hàng theo thỏa thuận chuyển giao tài khoản sang thành viên lưu ký khác;
- Công bố thông tin và thông báo tới toàn bộ khách hàng về các nội dung nêu trên.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC