FSC: Cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi
Cập nhật: Thứ năm, 14/06/2018
Ngày 13/06/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 97/GCNTVLK-5 cho Công ty cổ phần chứng khoán FUNAN như sau:
1. Tên thành viên lưu ký: Công ty cổ phần Chứng khoán FUNAN
2. Tên viết tắt: FSC
3. Số hiệu thành viên: 093
4. Trụ sở chính: Lầu 2&3, số 28-30-32 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
5. Người đại diện theo pháp luật: Ông YAU HAU JAN – Chủ tịch Hội đồng quản trị
6. Vốn điều lệ: 340.000.000.000 (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng)
7. Điện thoại:   028.62556518                    Fax:   028.62556519
8. Giấy phép thành lập và hoạt động số 87/UBCK-GP ngày 27/06/2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
 Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 13/06/2018. Thông tin chi tiết:
1. Tên viết tắt: FNS
2. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 39/GPĐC-UBCK ngày 07/06/2018 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC