PVS: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 11/01/2019
Theo công văn số 24/TB-SGDHN ngày 08/01/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PVS niêm yết bổ sung, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2018). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PVS niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
Mã chứng khoán:
PVS
Mã ISIN:
VN000000PVS0
Ngày giao dịch chính thức :
15/01/2019
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC