CIA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 06/12/2018
Theo công văn số 1451/TB-SGDHN ngày 03/12/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CIA niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Mã chứng khoán:
CIA
Mã ISIN:
VN000000CIA3
Ngày giao dịch chính thức :
10/12/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CIA niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 10/12/2018 (Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đợt 1). 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC