TPP: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 06/11/2018
Theo công văn số 1327/TB-SGDHN ngày 02/11/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TPP niêm yết bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Nhựa Tân Phú
Mã chứng khoán:
TPP
Mã ISIN:
VN000000TPP0
Ngày giao dịch chính thức :
09/11/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TPP niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 09/11/2018 (Chào bán cổ phiếu riêng lẻ).
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC