ACB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 02/11/2018
Theo công văn số 1314/TB-SGDHN ngày 30/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ACB niêm yết bổ sung, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng: 07/09/2018). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán ACB niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
Mã chứng khoán:
ACB
Mã ISIN:
VN000000ACB8
Ngày giao dịch chính thức :
05/11/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC