KDH: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Theo công văn số 1249/TB-SGDHCM ngày 09/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết KDH, .(Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2018) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán KDH từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền
Mã chứng khoán:
KDH
Mã ISIN:
VN000000KDH2
Ngày giao dịch chính thức :
16/10/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC