AAA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Theo công văn số 1247/TB-SGDHCM ngày 09/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết AAA, (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán AAA từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát
Mã chứng khoán:
AAA
Mã ISIN:
VN000000AAA4
Ngày giao dịch chính thức :
18/10/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC