TLG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 09/10/2018
Theo công văn số 1231/TB-SGDHCM ngày 03/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết TLG, (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2018) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TLG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long
Mã chứng khoán:
TLG
Mã ISIN:
VN000000TLG8
Ngày giao dịch chính thức :
11/10/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC