LMH: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 09/10/2018
Theo công văn số 1232/TB-SGDHCM ngày 03/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LMH, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán LMH từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Landmark Holding
Mã chứng khoán:
LMH
Mã ISIN:
VN000000LMH1
Ngày giao dịch chính thức :
12/10/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC