TTZ: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 05/10/2018
heo công văn số 1169/TB-SGDHN ngày 01/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu TTZ niêm yết bổ sung, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2018). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TTZ niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung
Mã chứng khoán:
TTZ
Mã ISIN:
VN000000TTZ1
Ngày giao dịch chính thức :
08/10/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC