KSB: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 14/09/2018
Theo công văn số 1159/TB-SGDHCM ngày 12/09/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết KSB, (Phát hành cổ phiếu trả cổ tức) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán KSB từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Mã chứng khoán:
KSB
Mã ISIN:
VN000000KSB3
Ngày giao dịch chính thức :
19/09/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC