DHT: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 13/06/2018
Theo công văn số 600/TB-SGDHN ngày 08/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DHT niêm yết bổ sung,  (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DHT niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Mã chứng khoán:
DHT
Mã ISIN:
VN000000DHT3
Ngày giao dịch chính thức :
15/06/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC