DBD: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 13/06/2018
Theo công văn số 788/TB-SGDHCM ngày 07/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DBD, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DBD từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán:
DBD
Mã ISIN:
VN000000DBD0
Ngày giao dịch chính thức :
15/06/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC