AAV: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 13/06/2018
Theo công văn số 598/TB-SGDHN ngày 08/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết AAV,  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán AAV từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc
Mã chứng khoán:
AAV
Mã ISIN:
VN000000AAV0
Ngày giao dịch chính thức :
25/06/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC