PXA: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 08/06/2018
Theo công văn số 582/TB-SGDHN ngày 06/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch PXA,  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PXA từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An
Mã chứng khoán:
PXA
Mã ISIN:
VN000000PXA4
Ngày giao dịch đầu tiên :
13/06/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC