DTD: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2017
Theo công văn số 1453/TB-SGDHN ngày 09/11/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết DTD, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán DTD từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt
Mã chứng khoán:
DTD
Mã ISIN:
VN000000DTD2
Ngày giao dịch chính thức :
16/11/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC