CAG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2017
Theo công văn số 1462/TB-SGDHN ngày 09/11/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết CAG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CAG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng An Giang
Mã chứng khoán:
CAG
Mã ISIN:
VN000000CAG7
Ngày giao dịch chính thức :
04/12/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC