ASM: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 09/11/2017
Theo công văn số 1203/TB-SGDHCM ngày 06/11/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết ASM,  (Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 và năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2017). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán ASM từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai
Mã chứng khoán:
ASM
Mã ISIN:
VN000000ASM1
Ngày giao dịch chính thức :
16/11/2017
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC