PCC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 08/11/2017
Theo công văn số 1440/TB-SGDHN ngày 06/11/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch PCC, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán PCC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Xây lắp 1 - Petrolimex
Mã chứng khoán:
PCC
Mã ISIN:
VN000000PCC4
Ngày giao dịch đầu tiên :
14/11/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC