SAS: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 12/10/2017
Theo công văn số 1318/TB-SGDHN ngày 10/10/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch SAS, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất
Mã chứng khoán:
SAS
Mã ISIN:
VN000000SAS8
Ngày giao dịch đầu tiên :
17/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SAS từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 17/10/2017 (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC