HII: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 19/06/2017
Theo công văn số 719/TB-SGDHCM ngày 14/06/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu HII, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng Sản An Phát – Yên Bái
Mã chứng khoán:
HII
Mã ISIN:
VN000000HII5
Ngày giao dịch chính thức :
22/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán HII từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 22/06/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC