ACB:VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch cho chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 05/09/2013

Theo công văn số 766/TB-SGDHN ngày 30/08/2013 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu ACB niêm yết bổ sung, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán ACB niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau: 

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
Mã chứng khoán:
ACB
Mã ISIN:
VN000000ACB8
Ngày giao dịch :
11/09/2013
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC