ACB:VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch cho chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 09/04/2013

Theo công văn số 255/TB-SGDHN ngày 04/04/2013 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch chính thức của cổ phiếu ACB niêm yết bổ sung (ngày 12/04/2013), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo để các Thành viên lưu ký theo dõi, thực hiện hạch toán chuyển khoản chứng khoán ACB niêm yết bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:

Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Á Châu
Mã chứng khoán:
ACB
Mã ISIN:
VN000000ACB8
Ngày giao dịch :
12/04/2013
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC