TAR: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 31/01/2019
Theo công văn số 100/TB-SGDHN ngày 29/01/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết TAR,  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TAR từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An
Mã chứng khoán:
TAR
Mã ISIN:
VN000000TAR8
Ngày giao dịch chính thức :
20/02/2019
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC