USD: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 25/01/2019
Theo công văn số 82/TB-SGDHN ngày 23/01/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch USD, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán USD từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng
Mã chứng khoán:
USD
Mã ISIN:
VN000000USD8
Ngày giao dịch đầu tiên :
30/01/2019
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC