FIR: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Theo công văn số 1248/TB-SGDHCM ngày 09/10/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu FIR, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán FIR từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc First Real
Mã chứng khoán:
FIR
Mã ISIN:
VN000000FIR0
Ngày giao dịch chính thức :
18/10/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC