LDG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 11/07/2018
Theo công văn số 909/TB-SGDHCM ngày 06/07/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết LDG,
(Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2018) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán LDG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư LDG
Mã chứng khoán:
LDG
Mã ISIN:
VN000000LDG2
Ngày giao dịch chính thức :
13/07/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC