LGL: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 06/07/2018
Theo công văn số 899/TB-SGDHCM ngày 03/07/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết LGL, (Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2018) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán LGL từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
 
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang
Mã chứng khoán:
LGL
Mã ISIN:
VN000000LGL5
Ngày giao dịch chính thức :
10/07/2018
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD và theo thông báo về ngày giao dịch chính thức của Sở Giao dịch .
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC