TCM: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 06/07/2018
Theo công văn số 889/TB-SGDHCM ngày 02/07/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết TCM, (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TCM từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công
Mã chứng khoán:
TCM
Mã ISIN:
VN000000TCM5
Ngày giao dịch chính thức :
12/07/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC