IMP: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 06/07/2018
Theo công văn số 888/TB-SGDHCM ngày 02/07/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết IMP, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán IMP từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM
Mã chứng khoán:
IMP
Mã ISIN:
VN000000IMP0
Ngày giao dịch chính thức :
12/07/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC