CVT: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 06/07/2018
Theo công văn số 887/TB-SGDHCM ngày 29/06/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết CVT, (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2018) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CVT từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP CMC
Mã chứng khoán:
CVT
Mã ISIN:
VN000000CVT6
Ngày giao dịch chính thức :
12/07/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC