BSI: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 12/02/2018
Theo công văn số 128/TB-SGDHCM ngày 06/02/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết BSI, (Phát hành cổ phiếu ra công chúng). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán BSI từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đâu tư và Phát triển Việt Nam
Mã chứng khoán:
BSI
Mã ISIN:
VN000000BSI7
Ngày giao dịch chính thức :
13/02/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC