VSC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 07/02/2018
Theo công văn số 105/TB-SGDHCM ngày 31/01/2018 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết VSC,  (Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2017). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VSC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam
Mã chứng khoán:
VSC
Mã ISIN:
VN000000VSC8
Ngày giao dịch chính thức :
12/02/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC