CYC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ năm, 18/05/2017
Theo công văn số 624/TB-SGDHN ngày 15/05/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch CYC, cụ thể:
 
Tên chứng khoán:
Cổ Phiếu CTCP Gạch Men Chang Yih
Mã chứng khoán:
CYC
Mã ISIN:
VN000000CYC6
Ngày giao dịch chính thức :
22/05/2017
 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán CYC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 22/05/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC