TAC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 17/05/2017
Theo công văn số 583/TB-SGDHCM ngày 11/05/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết TAC, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An
Mã chứng khoán:
TAC
Mã ISIN:
VN000000TAC0
Ngày giao dịch chính thức :
19/05/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán TAC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 19/05/2017 (Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2017).
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC